Vedic Art kurser i Dalarna


STARTSIDA

AKTUELLT

VARUMÄRKE
BA88 MODERN DESIGN

BA88 AKADEMIN
KURSER
UTBILDNINGAR

SOMMARRETREAT
ANMÄLAN

BA SCANDINAVIAN
SCHOOL
OF FENG SHUI

BA88 WEBBDESIGN

MEDIAL VÄGLEDNING

BA88 DESIGN

ENERGIMÅLNINGAR

ANBAS FÖRLAG

 


 Kurspriser och anmälningsvillkor FINNS HÄR...
Vill du bli Vedic Art lärare?
Kontakta Barbara Anna på 070 715 58 38 eller
maila till anna@ba88.se
Vad är Vedic Art?
Vedic Art är en process som med hjälp av kreativiteten stimulerar vår personliga utveckling och vårt medvetande. Det är en väg att genom skapande uppnå högre medvetande och att skapa bortom PRESTATION och TEKNIKKRAV. Den målande processen är helt kravlös och fokuserar inte på resultatet utan på processen i sig, att skapa ett flöde i kreativitet, med livsglädje och insikter som ger den bästa resultat.
Det är roligt att måla när vi skapar fritt och utan prestationskrav. Under Vedic Art kurser kommer vi inte att visa upp eller värdera någons skapande, det finns inget som är rätt eller fel. Det handlar inte om att öva handen utan att öppna seendet. Du får handledning i att hitta ditt alldeles egna individuella, kreativa uttryck.
Vedic Art är ett mästerligt sätt som med hjälp av 17 principer (17 steg) hjälper att stimulera den högra hjärnhalvan och öppna sitt hjärta. Aktivering av den högra hjärnhalva hjälper att balansera både hjärnhalvor. Processen skapar kontakt med det absoluta, fria skapandet och kreativitet. Det fria skapandet handlar inte om handlingen bara förmågan att ta emot det vad kommer till skaparen.
Inom Vedic Art handlar det mer om drivkraften bakom skapandet och själva skapandeprocessen, än om hur man tecknar och målar rent tekniskt. Detta är endast möjligt när man är helt närvarande och har inre ro.
Kreativitet innebär inte enbart målarkonsten. Allt runt om oss formas genom den kreativa processen t.ex. matlagning, relationer med andra människor, ekonomiska förutsättningar eller företagande.
I den vediska traditionen, liksom i den taoistiska läran, ingår att kunskap ska förmedlas muntligen. Är du nyfiken på principerna och kan tänka dig att prova på att måla, så är du varmt välkommen att ta del av principerna på en Vedic Art-kurs.
Vedic Art lyfter fram ett flödande kreativt sätt att förhålla sig till skapandet och livet; man får ett nytt sätt att leva och se på världen. De 17 principer dvs. 17 steg leder människan in i skapandeprocessen som är intressantare än objektet som man vill måla. Vedic Art öppnar många okända dörrar, skapar oeniga möjligheter och hjälper att bearbeta inre och yttre begränsningar. Egentligen det handlar inte om målarkonsten bara om att få kontakt med sitt undermedvetna som har lösning på alla våra vardagliga problem.
Vedic Art lär inte hur man ska måla bara hjälper att minnas
och skapar kontakt med skapandet som finns i hjärta.
Inga som helst förkunskaper behövs.
Det räcker med att ha lust att utforska livets oeniga möjligheter …
Historisk översikt
Vedic Art bygger på de gamla vediska kunskaperna. Den vediska kulturen blomstrade för flera tusen år sedan. De efterlämnade mängder av skrifter och kunskaper om såväl konst, etik, filosofi som politik och matlagning. Vedic Art har utvecklats och gjorts tillgänglig för västerlänningar tack vare konstnären Curt Källman.

Meningen med Vedic Art

Med hjälp av teckning och målning kan du öka din självkännedom och leva utifrån den du verkligen är. Vi behöver inte lära oss att skapa. Den kreativa intelligensens kraftiga källa finns redan inom oss. Vedic Art bekräftar för oss våra erfarenheter och inre rikedomar. När impulsen från den första principen i Vedic Art startar, sätts den kreativa intelligensen i rörelse...

Med hjälp av enkla och stimulerande övningar kommer du bl. a. att få bekräftelse på högra hjärnhalvans, intuitionens och den inre dimensionens förvånansvärda kraft…

Vilka som ska söka Vedic Art kurser?
Vedic Art är för alla.
För de som är mycket framgångrika och aktiva men kanske känner ingen inre glädje. Vedic Art är särskild nyttigt för personer som är blygsamma, som "känner sig misslyckande" och behöver förstärka självförtroende, för de som är utbrända eller kraftlösa, de som vill ändra sitt liv men vet inte hur, för de som vill hitta en gnista i livet och förutsättningslös glädje. Vedic Art passar alla som är intresserade av självkännedom och alla dem som slutade måla efter skolan och tror att de inte kan skapa. Vedic Art är för de som aldrig hållit i en pensel eller redan målar.
Alla är välkomna!
Vad som är speciellt på Vedic Art kurser
med Barbara Anna?
Under våra kurser kommer du i kontakt med den genuina Vedic Art kunskaperna men också med feng shuis tänkande och konstmaterialens kunskap.
Båda delar är mycket uppskattade och omtyckta av kursdeltagare. Feng shui tänkande härstammar från taoistisk filosofin. Vediska kunskaper och taoistisk filosofi är besläktade vetanden. Deras kombination är mycket kraftfull och intressant.
Om vedic art och feng shui LÄS MER HÄR...

I vedic art grundkurs hos oss ingår också läran om konstmaterial. Dessutom, som kurs deltagare, du kan köpa konstmaterial, av den bästa kvalitet, till mycket förmånliga priser.

Om konstmaterial LÄS MER HÄR.

Du behöver inte kunna rita eller måla utan
att vill skapa med glädje utan krav!
Har du målat tidigare kommer du att uppleva
en ny dimension i ditt måleri.
Välkommen till våra vedic art kurser.
Under 2019 alla Vedic Art kurser är i Dalarna.
Information om Vedic Art kurser i Dalarna FINNS HÄR
Datum för Vedic Art kurser i Stockholm FINNS HÄR
Kostnad och anmälningsvillkor FINNS HÄR...
Du är varmt välkommen att kontakta Barbara Anna för närmare information och anmälan.
|| Mobil: 070 715 58 38 | epost: anna@ba88.se


All of Life Comes to You With Ease and Joy and Glory
Hemsida med feng shui