BA88 Akademin
Wisdom of Art!

STARTSIDA

AKTUELLT

VARUMÄRKE
BA88 MODERN DESIGN

BA88 AKADEMIN
KURSER
UTBILDNINGAR

SOMMARRETREAT
ANMÄLAN

BA SCANDINAVIAN
SCHOOL
OF FENG SHUI

BA88 WEBBDESIGN

MEDIAL VÄGLEDNING

BA88 DESIGN

ENERGIMÅLNINGAR

ANBAS FÖRLAG

 

 


 

 

 

Syfte med våra utbildningar
Vår målsättning är att utbilda kunniga konsulter, coacher och kristallhealers som kan bemöta dagens utmaningar. Vi utbildar erfarna rådgivare som kan hjälpa människor att ta steget vidare till ett liv med nya möjligheter, kanske en helt ny väg där varje individ hittar sin speciella potential och mening.
Därför anpassar vi våra utbildningar
till nuvarande energier som finns på jorden
och till samhällets behov.
Feng shui skapades för tusentals år sedan. Energi situation DÅ och IDAG är helt annorlunda. Inte ens energi på jorden för tjugo år sedan var likadant som den är idag. Energin kommer ytterligare ändras och frekvensen ska höjas.
Vi utvecklar feng shuins tänkande så att feng shuin rekommendationer är lika kraftfulla idag som dem var tidigare.
Denna utvecklingsprocess kallar vi
"Feng shui 2012 & efteråt". Sättet att tänka på feng shui idag måste ändras, anpassas till aktuella energier på Jorden och detta kräver att nya kunskaper tas in. Detta är oerhört viktigt och nödvändigt att feng shui konsulter & coacher kan i praktiken koppla ihop feng shui med alla Kosmiska Lagar.
Därför en bra och tidsenlig feng shui konsultutbildning är enormt viktigt!
Vilka som ska söka våra utbildningar?
Alla utbildningar innehåller ett starkt utvecklingsmoment och vänder sig till dig som vill gå vidare i ditt eget liv eller begrunda din livssituation, men samtidigt brinner för att hjälpa andra människor att uppnå samma mål. Detta kan man åstadkomma på olika sätt. Så därför har vi utformat olika utbildningslinjer som vänder sig till olika målgrupper.
FENG SHUI KONSULTUTBILDNING
NY UTBILDNING i Sverige till HOLISTIC FENG SHUI mentor/konsult/utbildare
Vi är entreprenörer inom feng shui i Sverige som utvecklar feng shui filosofi och verkställer/tillämpar den utveckling i praktiken. Vi upplever att det finns stor efterfråga av specialister som kan integrera feng shui med andra områden t.ex. webbdesign. Därför har vi startat holistisk feng shui utbildning.
Konsultutbildning - nästa gruppen startar under hösten 2017. Konsulter efter denna utbildning kommer att kunna koppla ihop feng shuis tänkande med marknadsföring via Internet eller blir experter inom business feng shui. Mycket intressant och innovativt sätt att tänka.
Vi gör hemsidor med feng shui och upplever att det finns stora intressen inom IT- branschen för den nya webbutveckling. Tillsammans med webbdesigners har vi konstaterat att:
En bra feng shui och en bra hemsida
har samma grunder!
Vedic Art kurser och lärarutbildning
Vedic Art är en process som med hjälp av kreativiteten stimulerar vår personliga utveckling och vårt medvetande. Det är en väg att genom skapande uppnå högre medvetande och att skapa bortom PRESTATION och TEKNIKKRAV. Den målande processen är helt kravlös och fokuserar inte på resultatet utan på processen i sig, att skapa ett flöde i kreativitet, med livsglädje och insikter som ger den bästa resultat.
Det är roligt att måla när vi skapar fritt och utan prestationskrav. Under Vedic Art kurser kommer vi inte att visa upp eller värdera någons skapande, det finns inget som är rätt eller fel. Det handlar inte om att öva handen utan att öppna seendet. Du får handledning i att hitta ditt alldeles egna individuella, kreativa uttryck.
Mer information om Vedic Art och Vedic Art kurser FINNS HÄR…
Kristall- & pendelhealings utbildning
Syfte med kursen är att fördjupa kunskaper om kristaller och lära sig utföra kristallhealing med kristaller och pendel. Efter kursen kan man arbeta som kristallhealer.
Kristallhealingskurs består av fyra delar.
Mer information och kursprogram
FINNS HÄR…
Efter godkänd kristallhealingkurs kan man utbilda sig till litoterapeut (kristallterapeut). Vidareutbildning till litoterapeut startar i september 2015.
Målarkurser med Barbara-Anna
Man målar inte i första hand för att bli konstnär
utan för att få uttrycka sig, HELA sig,
och få insikter om sig själv och sitt liv här och nu.
Barbara-Anna har en bakgrund delvis i den akademiska världen och delvis som eget företagare & utbildare inom feng shui, personlig utveckling och kristallhealing. Hon har studerat konst - olja, akryl, akvarell - vid Steven Taipale´s ateljé mellan 1997-2008. Barbara Anna framställer unika tavlor genom att emaljera koppar. Hon arbetar med olika målarteknik från klassiskt måleri till modernt.
Vi har breddutbud av målarkurser; Akvarellkurser; Akrylkurser; Kurser att lära sig måla Modern KURBITS med utsmyckningsmoment och Moderna MÅLARTEKNIK med AKRYL.
Mer information om målarkurser med Barbara -Anna FINNS HÄR…
|| Mobil: 070 715 58 38 | epost: info@ba88.se

All of Life Comes to You With Ease and Joy and Glory
Hemsida med feng shui